station.gif


Hälytyksiä/Tehtäviä tähän mennessä: 15

Hälytykset 2015

Tehtävän tyyppi Määrä Peruutuksia
Varikkovalmius 5 -
Rakennuspalo 3 -
Öljyntorjunta, vesistössä - -
Vahingontorjunta 4 -
Maastopalo - -
Eläimen pelastaminen 1 1
Ihmisen Pelastaminen vedestä - -
Tieliikenneonnettomuus - -
Öljyntorjunta, maalla 1 -
Virka-apu - -
Hälytyksiä/Tehtäviä yhteensä 2015 15 -

Vahvuus hälytyksissä keskimäärin: 1+5

 


Edellisten vuosien hälytykset löydät täältä

Ajankohtaista